Tonstadbrinken

Tonstadbrinken boligfelt for Tonstadbrinken Utbyggingselskap

Her hadde vi innredningsarbeider på tre rekkehus med 12 enheter og en leilighetsbokk på 8 enheter. Våre arbeider pågikk fra januar 2013 til mars 2014.

Skills

Posted on

October 6, 2017