Bischoffs plass


TYPE PROSJEKT:
Nybygg, 2 bygg med 20 leiligheter

ÅR:
2017-2018

CA TIMER I PROSJEKTET:
9000

BYGGHERRE:
Næringsbygg AS

ENTREPRISEFORM:
NS 8405

ENTREPRISEKOSTNAD:
9 mill