Byggfornyelse


Service BN Bygg AS er opprettet for å kunne betjene større deler av markedet, både serviceoppdrag mot bedriftsmarkedet og vi tar på oss oppdrag i privatsektoren. Selskapet utfører rehabiliteringer og utbedringer/reparasjoner på offentlige bygg, næringsarealer, borettslag, sameier og i privatmarkedet.

Vi tilbyr større og mindre entrepriser, og vi er organisert med prosjektleder og formenn som har selvstendige fagarbeidere med lang erfaring innenfor mange type prosjekter. Således velger vi å si at vi er «TVERRFAGLIG».

Våre servicebiler og containere godt utstyrt og det gjør at vi er fleksible og raskt tilgjengelig.

Våre tjenester

  • Rehabilitering av alle type bygg.
  • Offentlige bygg; barnehager, skolebygg, helsebygg.
  • Kontorbygg.
  • Næringsbygg.
  • Eneboliger.
  • Rekkehus.
  • Service prosjekter, store og små..
  • Prosjektledelse, fra tomtekjøp til ferdige prosjekter.
Ta kontaktReferanser