Nybygg


Vi tar hånd om hele prosjektet, fra prosjektering, byggeprosess og organisering av byggeplass, til ferdigstillelse og brukstillatelse. BN Bygg har all kompetanse in-house, og hos oss er det kort vei fra utfordring til løsning, også på tvers av fagområder.

Det er viktig for oss å ha et så miljøvennlig fotavtrykk som mulig, og vi jobber helhetlig og systematisk for å ha en grønn profil i alt fra innkjøp, valg av energikilder, og transport, til hvordan vi håndterer avfall og utslipp.

Våre tjenester

  • Leilighetsbygg
  • Rekkehus
  • Eneboliger
  • Næringsbygg
  • NS 8405, NS 8407 og NS 8415
Ta kontaktReferanser