Fullriggerøya trinn 1


TYPE PROSJEKT:
Nybygg, 5 bygg med 116 leiligheter

ÅR:
2020-2022

CA TIMER I PROSJEKTET:
50 000

BYGGHERRE:
Grilstad Marina AS

ENTREPRISEFORM:
NS 8405

ENTREPRISEKOSTNAD:
64 mill