Lilleby, blokk 5 og 6


TYPE PROSJEKT:
Nybygg, 72 leiligheter, 2 boligblokker

ÅR:
2017-2018

CA TIMER I PROSJEKTET:
30 000

BYGGHERRE:
Consto Midt-Norge AS

ENTREPRISEFORM:
NS 8405

ENTREPRISEKOSTNAD:
24 mill