Munkvoll Hage


TYPE PROSJEKT:
Nybygg, 3 bygg med 30 leiligheter og 4 rekkehus

ÅR:
2018-2019

CA TIMER I PROSJEKTET:
10 000

BYGGHERRE:
Consto Midt-Norge AS

ENTREPRISEFORM:
NS 8405

ENTREPRISEKOSTNAD:
10 mill