Øystein Møylas veg

Øystein Møylas veg 14-18 for Koteng Bolig

Et leilighetsprosjekt bestående av 36 enheter fordelt på 3 bygg med 12 i hver.

Her hadde vi tømrerarbeider. Oppstart mai 2016 og ferdigstilt mars 2017.

Skills

Posted on

October 20, 2017